Rikedomen i ordet

Låt Kristi ord bo inom er i överflöd… (Kolosserbrevet 3:16, svenskbibel)

kolmekuvaa1

Kanske en dag Kristi ord kommer att leva på de platser där människor rör sig och vistas på en daglig basis. 

Tillslutna hjärtan

’Är era hjärtan så tillslutna? ’, asks Jesus (Markus 8:17, svenskbibel).

Det ringer på dörren. Jag öppnar dörren. Där är två kvinnor. En av dem öppnar Bibeln och läser ett litet stycke av Skriften för mig. Efter en tid går kvinnorna bort. Snart inser jag att jag inte minns så bra vad de läste för mig. Orden i Bibeln tycktes ha klingat för döva öron i mig. Någon kom speciellt till mig och läste bara för mig Guds ord, och jag förhöll mig likgiltigt. Jag har många gånger förut märkt en liknande ljumhet och hårdhet i mitt hjärta i relation till Guds ord.

Till näst två citat från Bibeln som beskriver mig och människor lik mig: ”… De var helt utom sig av häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var tillslutna…” (Markus 6:51-52, svenskbibel).
”För detta folks hjärta har blivit tillslutet. De lyssnar illa med sina öron och de sluter sina ögon….” (Matteus 13:15, svenskbibel).

Ibland känns det som Guds ord talar något till mig. En del av mig är mer förhärdad, en annan mindre.

”Den här bibeltexten har ingenting att ge mig för att jag har hört eller läst den så många gånger tidigare”, säger en del av mina troende bekanta när jag visar dem fotografier av vissa bibeltexter på offentliga platser.
Hårdhet i förhållande till bibliska texter är ett vanligt fenomen i oss.

På offentliga platser finns det överallt stora mängder kommersiell reklam eftersom annonsörer tror på kraften av reklam. Annonsörer vill ta med sina annonser dit där folket är. Texterna i Bibeln finns inte på offentliga platser eftersom vi tror att ansträngningen inte är värd det. Vi bedriver ju den typ av verksamhet som vi på riktigt tror på.

Den goda nyheten är att all nuvarande ljumhet och hårdhet i hjärtat är förlåten för alla som tror på Jesus på grund av hans död på korset.
Detta meddelande är värt att föra fram.email: raamattu(a)raamattu.info