Bibeln på offentliga platser

Busshållplatser

Tro på Gud. (Markus 11:22, svenskbibel)

Tro på Gud. (Markus 11:22, svenskbibel)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. (Johannes 14:1, svenskbibel)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. (Johannes 14:1, svenskbibel)

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel)

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel)

Kom till mig, alla ni som sliter och tyngs av bördor, jag ska ge er vila. (Matteus 11:28, svenskbibel)

Den som kommer till mig ska jag verkligen inte avvisa. (Johannes 6:37, svenskbibel)

Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. (Johannes 8:12, svenskbibel)

Följ mig. (Matteus 9:9, svenskbibel)

Följ mig. (Matteus 9:9, svenskbibel)

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. (Matteus 28:18, svenskbibel)

Bussar

Den som kommer till mig ska jag verkligen inte avvisa. (Johannes 6:37, svenskbibel)

Följ mig. (Matteus 9:9, svenskbibel)

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel)

Tram

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel)

Tunnelbana

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. (Matteus 28:18, svenskbibel)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. (Johannes 14:1, svenskbibel)

Broräcke ovanför den gång-och cykel väg

Kom till mig, alla ni som sliter och tyngs av bördor, jag ska ge er vila. (Matteus 11:28, svenskbibel)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. (Johannes 14:1, svenskbibel)

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel)

Den som kommer till mig ska jag verkligen inte avvisa. (Johannes 6:37, svenskbibel)

Bil

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. (Matteus 28:18, svenskbibel)

Kom till mig, alla ni som sliter och tyngs av bördor, jag ska ge er vila. (Matteus 11:28, svenskbibel)

A glass cabinet near a shopping centre

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. (Johannes 14:1, svenskbibel)

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel)

Kom till mig, alla ni som sliter och tyngs av bördor, jag ska ge er vila. (Matteus 11:28, svenskbibel) and

Tro mig. (Johannes 4:21, svenskbibel)

Fönster

”Val-annonser” innan parlamentsvalet.
Kandidat nummer 1 används aldrig i valet i Finland.

Den som kommer till mig ska jag verkligen inte avvisa. (Johannes 6:37, svenskbibel)

Följ mig. (Matteus 9:9, svenskbibel)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. (Johannes 14:1, svenskbibel)

Tro på Gud. (Markus 11:22, svenskbibel)

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel)

Tro mig. (Johannes 4:21, svenskbibel) and

Den som kommer till mig ska jag verkligen inte avvisa. (Johannes 6:37, svenskbibel)

Har du något att äta? (Johannes 21:5)

Vem säger ni att jag är?. (Matteus 16:15, svenskbibel)

Följ mig. (Matteus 9:9, svenskbibel).

 

Den som kommer till mig ska jag verkligen inte avvisa. (Johannes 6:37, svenskbibel)

Inom

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. (Johannes 14:1, svenskbibel)

Om någon törstar, så kom till mig och drick! (Johannes 7:37, svenskbibel) 

email: info@raamattu.info