Raamattuinfo ry (”Bibelninfo” föreningen)

Raamattuinfo ry föreningens syfte är att öka medvetenheten om bibeltexterna i alla delar av Finland.
För att förverkliga föreningen publicerar texterna i Bibeln på offentliga platser. De publicerade texter är direkta citat från Bibeln i olika översättningar. Texternas tolkande åligger läsarna. Föreningens verksamhet omfattar publicering av Bibel texterna och att finna nya ställen och sätt att publicera dem.

Föreningen kan samarbeta med olika partners för att föra fram Bibeln till offentliga platser. Sammarbetspartnerna kan vara privatpersoner såväl som organisationer såsom andra föreningar, organisationer eller kyrkor.

Föreningen grundades av tre personer under 2010 i Esbo. Föreningen är mycket liten, antalet medlemmar är fortfarande tre. Vem som helst som är villig att föra Bibeln fram till offentliga platser är välkommen med i vår verksamhet.
E-mail: info@raamattu.info LevandeBrodet_20